ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อพืช

ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อพืช ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน มูลไส้เดือนมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ ช่วยปรับปรุงให้ดินไม่แน่นเกินไปทำให้ต้นพืชรากใหญ่และเจริญเติบโตเร็ว มีธาตุอาหารสำคัญที่พืชต้องการและพบได้เฉพาะในปุ๋ยมูลไส้เดือนเท่านั้น สามารถใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด เช่น ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ประดับ ไม้กระถาง กล้วยไม้ สนามหญ้า พืชผักสวนครัวทุกชนิด ไม้ผล และนาข้าว เป็นต้น

วิธีการใช้

ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีลักษณะค่อนข้างละเอียด ใช้โรยโคนต้นพืชประมาน 200-300 กรัม ต่อต้น ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ หลังใส่ปุ๋ยพรมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ปุ๋ยจับตัวกัน แล้วน้ำตามปกติ

มีจำหน่าย 2 แบบ

แบบหยาบ = 12 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม
แบบละเอียด = 30 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

ความแตกต่างคือ แบบละเอียด จะกรองเอาสิ่งเจือปนอื่นๆทิ้ง เพื่อให้เหลือเนื้อดินที่มีปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนล้วนๆ ทำให้มีได้เนื้อเดินที่ละเอียดกว่าแบบหยาบ